Informace k provozu portálu :

 • Kliknutím na trasu je možné vyvolat další informace (číslo trasy, čas údržby, délka trasy, atd.)
 • podržením kurzoru a jeho posunem, posouváte mapovou kompozici
 • 2x kliknutím dojde k přiblížení mapy
 • Shift+levé tlačítko myši - vytvoříme v mapě box, které v místě mapu přiblíží
 • Shift+Ctrl+levé tlačítko myši - vytvoříme v mapě box, které v místě mapu oddálí
 • Kolečkem myši - přiblížení/oddálení mapy (zvětšení/zmenšení měřítka)
  Dále je možné vyzkoušet další aplikaci "Flex", vytvořenou v Adobe Flash.
  Flex aplikaci naleznete na této adrese.

  S ohledem na to, že přibívají další trasy a pohled na všechny trasy by byl nepřehledný je zde výčet oblastí:
 • Oblast Mariánské Lázně
 • Oblast Krušné Hory
 • Oblast Mariánské Lázně
 • Oblast Bečovská botanická zahrada
 • Oblast Celkový pohled KK