Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji

Související projekty

Projekt Karlovarského kraje s názvem „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - 13142856 - CZ.1.02/6.2.00/12.17406“ vychází ze zkušeností dvou pilotních projektů města Mariánské Lázně, řešících omezení výskytu bolševníku velkolepého v povodí Kosího potoka a Huťského potoka a říčky Tiché. Oba projekty byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), osa 6.2. Ochrana biodiverzity a probíhaly v letech 2010 – 2013. Podrobnosti o těchto projektech naleznete na http://bolsevnik.eu


Názvy pilotních projektů na likvidaci bolševníku:

Omezení výskytu invazních druhů v povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji část I.

- bolševník velkolepý - 10055686 - CZ.1.02/6.2.00/10.07170 a

Omezení výskytu invazních druhů v povodí Huťského potoka a říčky Tiché, část I.

- bolševník velkolepý - 10055826 - CZ.1.02/6.2.00/10.07169


Pokud jde o likvidaci křídlatek, zejména o výběr vhodných metodik, vycházel Karlovarský kraj ze zkušeností dalších projektů, zejména:

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky - http://life-moravka.kr-moravskoslezsky.cz